HISTORIE

Historie Hotelu Starý Pivovar

Hotel Starý pivovar se nachází v objektu starého motolského pivovaru, historie této budovy se začíná od 12. století, v roce 2001 byla prohlášena za památkově chráněný objekt. Citlivou rekonstrukcí v letech 2003 - 2006 zde vznikl hotel se zachovalými historickými prvky.

K počátkům Motola je dochována nejstarší listina z r. 1146, v níž král Vladislav daroval své motolské statky a poddané klášteru v Plasích, od 13. století se jmenuje Motol jak majetek kláštera sv. Jiří. Po husitských válkách docházelo k časté změně majitelů jednotlivých dvorů. V r. 1631 opět Motol připomínám jako dvůr panenského kláštera sv. Jiří.

Ze dvorů a gruntu se k období první poloviny 17. století uvádí povolení ke stavbě mlýna (dále hospoda, která je zmiňována v r. 1607, kdy byla prodána a spojena majetkově s dalším gruntem a mlýnem). Po dalších majetkových změnách v průběhu 17. a 18. Století se vlastníkem stává v r. 1747 Maltézský řád, který posléze získal celé motolské panství.

Patrně v této době po polovině 18. století byla hospoda upravena na pivovar, který se poprvé zmiňuje v r. 1826, uváděn je rovněž r. 1845. V závěru 19. století byly podniknuty stavební úpravy a rozšíření budov pivovaru, jak dokládá maltézský znak ve štítu hvozdu i stavební charakter budov na východní straně pivovaru. Při těchto úpravách byl pivovar upraven jako parostrojní. Byl v majetku Maltézského řádu spolu s celým motolským statkem do r. 1922, kdy jej od řádu odkoupila obec Pražská, aby rok nato 1923 výrobu v pivovaru zastavila. Pivovar byl pak používán jako sklad piva.

V r. 1901 byl pivovar pronajat sládkovi Vojtěchu Richterovi, od r. 1909 do 1912 Josefu Richterovi, který zde vařil oblíbenou černou třináctku ´´Richterův ležák´´. Josef Richter jako nájemce bývalého pivovaru využíval budovu ještě ve 20. a 30. letech 20. století.

Při novodobém rozšíření Plzeňské ulice bylo zbořeno severní křídlo pivovaru s kotelnou, stojící při staré Plzeňské silnici. Bezprostředně se stavbou silnice byla v r. 1974 zbořená i západní čast uličního křídla.

Na západní straně zůstala se vysoká nárožní dvoupatrová budova hvozdu. Čelní stěny vybíhají do nízkých trojúhelných štítů. Fasády jsou členěny vertikálně mělkými lisenami, nad 2. patrem přetíná liseny úzká profilovaná římsa. V průčelní západní fasádě ve štítu nad střední lisenou umístěn znak řádu maltézských rytířů, pod ním řad Zlatého rouna. Heraldické prvky jsou pozlacené.

Motol, dříve též Motoly, je stará zemědělská a sadařská obec, jejíž území využívali zemědělci již v pravěku. Zabírá široké údolí motolského potoka i s přilehlými stráněmi - na slunných jížních byly vinice. Připomíná se již v roce 1146 jako majetek svatojiřských řeholnic. Většinou je ale historie Motola spjata, jak dál uvidíme, s řádem matézských rytířů. Podél motolského potoka procházela ve středověku významná obchodní cesta táhnoucí se k brodu přes Vltavu a dále údolím Botiče. Vznik názvu Motol, jak už je pravidlem, má opět několik teorií - podle první byl název odvozen od rozšířeného slovanského mužského jména Motol, podle druhé se jedná o o odvozeniny od starého slovanského výrazu pro motýla a podle třetho vysvětlení vzniknul název Motol od slovního kořene mot = bahnitý, kalný což by mohlo souviset se znečištěním motolského potoka. Motol byl vždy jen malou vsí v údolí, což potvrzuje i to, že v době svého připojení k Praze v roce 1922 měl Motol něco přes dvacet domů s 350 obyvateli.

Starý pivovar (hotel) byl kdysi známým svým černým ležákem, který byl jediným průmyslovým podnikem ve starém Motole. Na jeho místě je už v roce 1607 zmiňován hostinec, který byl po převzetí motolského panství řádem maltézských rytířů ve druhé polovině 18. století přestavěn na pivovar. V majetku řádu byl až do roku 1922, kdy celé motolské panství odkoupila pražská obec a následující rok výrobu v pivovaře zrušila. Při rozšiřování Plzeňské silnice byly části pivovarských budov postupně ubourávány, naposledy v sedmdesátých letech 20.století. V roce 2001 byly současný areál prohlášen památkově chráněným objektem a v letech 2003 - 2006 velmi zdařile rekonstruován na restauraci a hotel. Ve štítu bývalého hvozdu připomíná historii pivovaru pozlacený znak maltézských rytířů ve věži a řád zlatého rouna na štítu budovy u silnice.

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionální personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb našeho hotelu, jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.